Waar gaat het over?

 

Maatschappelijke ontwikkeling
Tot Corona ging het beter dan ooit met de afname van armoede, de stijgende levensverwachting en gezondheid zijn positiever dan ooit. Maar toch zien we dat onze samenleving zich niet op alle punten positief heeft ontwikkeld, dat sociale, ecologische en ook economische kwetsbaarheden zijn ontstaan.

Dat leidt tot teleurstelling op een flink aantal maatschappelijke aspecten. Onze regeringen hebben daar echter niet op ingespeeld, maar zijn 'voortgepolderd'. 


Maatschappelijke ontwrichting
Gevolg is dat velen het gevoel hebben dat de vragen die ze hebben niet of niet adequaat worden opgepakt. Wat weer leidt tot een verschuiving naar nieuwe partijen die dat wel lijken te doen.

Zo ontstaat een aanzienlijke polarisatie op de voor deze tijd cruciale thema's.  Met groeiende maatschappelijke onrust en spanningen als gevolg.

Ook binnen bedrijven en instellingen neemt de onrust toe. Waar eenzijdig wordt gestuurd op economische factoren voelen de professionals zich steeds minder thuis. 

Maatschappelijke kansen
Er wordt inmiddels veel geschreven over deze bewegingen en de noodzaak tot verandering. Interessant is dat daarbij vele kansen ter verbetering worden benoemd. Die kunnen echter ingrijpend zijn, sommigen benoemen daarbij het woord 'revolutie'. Ze sluiten daarmee aan bij een uitspraak van Hans van Mierlo in 1968: "Je moet de revolutie maken voordat die uitbreekt"

In het volgende gaan we nader in op deze kwetsbaarheden en kansen, op politiek en werk. Ons doel is bij te dragen aan deze 'revolutie' door het versterken van de dialoog en het aanzetten tot actie.