FlatPress My FlatPress blog FlatPress Admin 2023 2023-03-25T10:46:33+00:00 Admin ~/ ANDERS! ANDERS? (Yvon) ~/?x=entry:entry200831-143315 2020-08-31T14:33:15+00:00 2020-08-31T14:33:15+00:00

Kwetsbaarheden worden zichtbaarder
De val van de Muur in 1989 maakte dat degenen die geloofde in alles oplossende werking van de kapitalistische markteconomie, die enerzijds van ons allemaal vooral consumenten maakte en anderzijds medewerkers tot kostenposten veroordeelden, de wind in de zeilen kregen. Politieke partijen herformuleerden hun uitgangspunten, waarbij verschillen in opvattingen vaak niet meer dan nuances op hetzelfde thema waren. Terugkijkend op die periode, vanuit de ervaringen opgedaan tijdens de kredietcrisis van 2008 en Covid-19 crisis van 2020, kan geconstateerd worden dat materieel gezien de mensheid er nog nooit zo goed heeft voor gestaan. [Meer weten…]