Kwetsbaarheden en Kansen

Het managen van kwetsbaarheid lijkt een perspectief dat ontbreekt in de besturing van onze maatschappij. Waar eerder de Deltawerken (weliswaar gerealiseerd na een ramp) een structureel antwoord waren op een kwetsbaarheid, wordt nu niet meer zo krachtig (zichtbaar) ingegrepen. Door de toenemende complexiteit van maatschappelijke structuren neemt echter de kwetsbaarheid aanzienlijk toe. Dat heeft serieuze gevolgen. Bijvoorbeeld de economische crisis van 2008 en de recente Corona-crisis hebben dat op onderdelen goed zichtbaar gemaakt. 

Interessant is dat ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) recent met een analyse van kwetsbaarheden kwam. "De crisis heeft een aantal belangrijke kwetsbaarheden in het ‘oude normaal’ van onze samenleving blootgelegd. Het toekomstige doel zou een veerkrachtiger en evenwichtigere samenleving moeten zijn." Onze analyse sluit op meerdere punten aan bij die van de WRR, maar heeft op onderdelen een andere focus. (WRR:  Kwetsbaarheid en veerkracht, zie onderaan, (1) ). 
En recent heeft het 'Break-out Team' een manifest gepubliceerd, waarin eveneens een analyse van actiepunten wordt besproken, ook die komt grotendeels overeen met onze analyse van kwetsbaarheden. (17)

Van huidige kwetsbaarheden naar mogelijke kansen  =>  het kan ANDERS 

Om het tij te keren, moeten snel stappen gezet worden. Daarvoor maken we gebruik van denkrichtingen, die aangeven in welke richting verbeteringen te vinden zijn.<klik om zichtbaar te maken>

Het is opmerkelijk dat vanuit zeer verschillende perspectieven, vrijwel onafhankelijk van politieke kleur, gesteld wordt dat ingrijpende veranderingen noodzakelijk zijn (4). De suggesties zijn dan ook een 'bloemlezing' van voorstellen die vaak genoemd worden. Uiteraard zijn deze acties een flinke 'omwenteling'. Ze kunnen echter voorkomen dat de maatschappelijke onrust versterkt en leidt tot serieuze conflicten. 

We hopen dat dit bijdraagt aan een meer concrete dialoog met de landelijke en lokale politiek, met bedrijven en instellingen en tussen burgers. En dat het tot actie leidt. 


WRR: Verschillen in veerkracht en incasseringsvermogen van mensen                                                                                                                                                                                                                            

Sociaal-economische kwetsbaarheid 

< Klik hieronder voor toelichting >

Maatschappelijke kwetsbaarheid 


Kwetsbaarheid in beloning 

WRR: De regierol voor de overheid                                                  

Onvoldoende toegerust op een gezondheidscrisisWRR: De veerkracht en maatschappelijke rol van het               bedrijfsleven / kosten van de crisis / toekomst van                   globalisering 

Economische kwetsbaarheid 


WRR: Digitale kansen en risico’s                                                      

Digitale kwetsbaarheid, toenemende inzet van Kunstmatige Intelligentie (AI)


Toevoeging                                                                                             

Ecologische kwetsbaarheid

Toevoeging                                                                                             

Bestuurlijke kwetsbaarheid

Toevoeging                                                                                             

Kwetsbaarheid in kwaliteit en betekenis


Het doel van deze site is:

Vanuit 
Anders.Academy 

leveren wij onze bijdrage om wezenlijke veranderingen te (helpen) realiseren.

Dat kan bijvoorbeeld door dialoog, inspiratie en desgewenst ondersteuning bij concrete actie.

Zo dragen we bij aan maatschappelijke waarde .

Een interactieve lezing over dit onderwerp voor uw bedrijf, instelling, team of club? 

Neem contact op via info@revolutie.nu


Referenties

 1. WRR. (2020). Kwetsbaarheid en veerkracht
 2. Rutger Bregman. (2020). Het tijdperk van het neoliberalisme loopt ten einde. Wat komt ervoor in de plaats?. De Correspondent
 3. Dick Middelhoek (red.). (2020). Sprookjes voor hoogopgeleiden. ISVW Uitgevers
 4. Daan Rovers (Youtube)
 5. Brabantia over coronacrisis: 'Wij bouwen buffers op in tijden dat het goed gaat' 
  Zo overleeft dit Twentse bouwbedrijf ook de volgende crisis
  Zie Hans Stegeman in 'Anders verder': "Meer weerbaarheid gaat in belangrijke mate om buffers".
 6. Daan Rovers (Youtube) 
  Philippe van Parijs - Het onvoorwaardelijke basisinkomen 
  Zie Hans Stegeman in 'Anders verder': herziening van de arbeidsmarkt (p82).
 7. Arnon Grunberg (Youtube)
 8. Tjeenk Willink, H. (2018). Groter denken, kleiner doen. Prometheus.
 9. Harari, Y.N. (2018). 21 lessen voor de 21e eeuw - H9. Thomas Rap
 10. Floris Alkemade, (2020). De toekomst van Nederland, Uitgeverij Thoth
 11. Zie Hans Stegeman in 'Anders verder': vervuiling als belastinggrondslag (p82)
  Zie ook de 'Troonrede' van Duurzame Dinsdag door Jan Jonker
  Zie ook Philip Huff: "Politici, de tijd van meer meer meer is voorbij" (NRC)
  Zie ook https://mobilisation.nl/
 12. Daan Rovers (Youtube)
 13. Harari, Y.N. (2018). 21 lessen voor de 21e eeuw - H2. Thomas Rap
 14. Harari, Y.N. (2018). 21 lessen voor de 21e eeuw - H2. Thomas Rap
 15. Jaap Peters, Mathieu Weggeman. (2019).  Het Grote Rijnlandboekje, Business Contact
 16. Jaap Peters. (2019). Je moet de revolutie maken voordat die uitbreekt. Managementsite
 17. Break-out Team: Manifest
 18. Jan Rotmans (2017). Omwenteling. Arbeiderspers (p64)
 19. NRC: ‘Verlaag belasting op werk, verhoog die op vermogen’