Wat kan ik doen?

Ben je gemotiveerd op bij te dragen aan maatschappelijke versterking? Op de vorige pagina was zichtbaar welk type actie burgers en bedrijven kunnen nemen. Hier maken we dat meer concreet, laten we zien welke stappen je kunt zetten.


Burgers

 • Gedrag, consumptie
  Je kunt proberen minder te vliegen/reizen, energie te besparen en over te gaan op meer duurzame energie, minder plastic (verpakking) aan te schaffen, meer biologisch geteelde producten, en ja, minder vlees...
  Tevens draagt het zeer bij als we besluiten geen producten meer te kopen van bedrijven die ernstig vervuilend zijn of anderszins een negatieve maatschappelijke bijdrage leveren.
  Zie ook: '
  groene groei is illusie'
 • Burgerinitiatieven
  Kijk in jouw regio wat beter kan, en probeer met anderen (en steun van overheden) initiatieven te nemen voor verbetering. Participeer in de bevordering van inclusiviteit.
 • Deelnemen aan coöperaties 
  Coöperaties worden bestuurd door de deelnemers zelf. We zien inmiddels grote aantallen coöperaties, bijvoorbeeld energie-zorg-gebiedscoöperaties en broodfondsen
 • Bedrijven en instellingen aanzetten tot actie
  Begin of draag bij aan de interne discussie over maatschappelijke waarde in het bedrijf of de instelling waar je werkt of bij betrokken bent. Je werkt zo'n 80.000 uur in je leven, wat kan en wil je in die tijd bijdragen?
 • De politiek aanzetten tot actie
  Zoals aangegeven lukt het de Nederlandse politiek te minimaal om stevige actie te nemen op de eerder benoemde kwetsbaarheden. Probeer daarom druk uit te oefenen, bijvoorbeeld via social media, je netwerk of direct. Zie enkele mogelijkheden voor de landelijke en lokale politiek.
 • Hierover communiceren en dialoog voeren met anderen
  Probeer anderen in je netwerk te interesseren voor deze vragen. Neem deel aan de talrijke lezingen en discussies die al door diverse platforms georganiseerd worden.

Wil je meer? Zie hier een beschrijving van 198 manieren om actie te voeren.
(Met dank aan Joep Schrijvers in "Hoop in bange dagen")


Bedrijven en instellingen

 • Duurzaamheid realiseren
  Oriënteer je als bedrijf op de SDG's en ga na wat jouw 'voetafdruk' is. Zet dan steeds stappen in de richting van een neutrale voetafdruk.
 • Maatschappelijke waarde voorop stellen
  Een neutrale voetafdruk is een goed begin, maar maatschappelijke waarde leveren betekent dat je juist een positieve bijdrage levert. Het gaat dan niet alleen om ecologische vragen, maar ook over bijvoorbeeld sociale vragen als inclusiviteit.
 • Balans realiseren tussen Welvaart, Welzijn en Welbevinden
  Met deze balans verbeter je zowel de maatschappelijke bijdrage (welzijn) als de omstandigheden en motivatie van zowel klanten, cliënten, ...  als werknemers (welbevinden, zingeving).
 • Meer ruimte bieden voor professionals
  Geef de professionals meer ruimte om hun werk te doen en daarmee meer tijd om aandacht te besteden aan het realiseren van waarde voor klanten. Oriënteer je op een meer 'Rijnlandse' organisatie. Zorg voor een adequate beloning voor de mensen in de frontlinie.
 • Economische kwetsbaarheid reduceren
  De Corona-crisis zal zeker niet de laatste economisch moeizame periode zijn. Het draagvlak voor overheidssteun aan (grote) bedrijven was al beperkt en zal zeker niet groter worden. Interessant is dat juist familiebedrijven al vele crisissen hebben doorstaan, door flinke reserves aan te houden en zo nodig bij te dragen vanuit eigenaren/aandeelhouders.
 • Via brancheverenigingen en werkgeversverenigingen de politiek aanzetten tot actie
  Individueel heb je als bedrijf of instelling waarschijnlijk niet veel invloed op de politiek, maar via onze branche- en werkgeversverenigingen valt zeker invloed uit te oefenen.
 • Hierover communiceren en dialoog voeren met anderen
  Probeer anderen in je netwerk te interesseren voor deze vragen. Start de discussie binnen je branche- of werkgeversvereniging. Neem deel aan de talrijke lezingen en discussies die al door diverse platforms georganiseerd worden. Vraag advies aan mensen die je hiermee kunnen helpen.


 Platforms
Verschillende platforms ondersteunen actie en voeren zelf acties uit die je kunt steunen.


Burgers

DeGoedeZaak 
DeGoedeZaak is een burgerbeweging die strijdt voor een eerlijker, duurzamer en inclusiever Nederland.

Stadmakers 
Stadmakers zijn initiatiefnemers, betrokken creatieven en sociale ondernemers die zich inzetten voor een meer gelijkwaardige, leefbare, gelukkige en mooiere buurt, gemeente of stad. Ze zetten hiervoor maatschappelijke initiatieven op of werken samen aan waardevolle projecten, vaak ingegeven door een natuurlijke drive. 


Burgers, bedrijven en instellingen

Urgenda   
Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. 

Nederland Kantelt  
Met Nederland Kantelt willen we antwoord geven op de vraag ‘hoe kunnen we samen bouwen aan een leuker, mooier, duurzamer en energieker Nederland?’ 

THRIVE Institute 
Wij identificeren complexe uitdagingen, verbinden stakeholders en ontwikkelen impactvolle en toekomstbestendige oplossingen.

De Transitie Motor  
De Transitie Motor is een open beweging van mensen en organisaties in Nederland, die onze duurzame toekomst al voorleven en deze deels al waar maken, op verschillende vlakken, via verschillende paden. 

Operatie frisse peper  
Het actieprogramma dat mensen in beweging brengt. 

Bedrijven en instellingen

United Economy  
United Economy is een groeiende groep van duurzaam gedreven bedrijven en organisaties, die het positieve in de wereld willen versterken. 

DuurzaamBedrijfsleven  
DuurzaamBedrijfsleven is de belangrijkste nieuwsbron over duurzaam ondernemen, innovatie en Cleantech voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dagelijks levert DuurzaamBedrijfsleven een compleet overzicht van nieuws en achtergronden over de kansen die duurzaamheid biedt. 

Datishelder   
Centraal thema in onze dienstverlening is: kantelen naar werken vanuit nieuwe waarden, regie en eigenaarschap.  

 

Wil je als instelling, bedrijf of groep burgers aan de slag, maar weet je niet hoe te starten?
Neem dan contact op. 

Een interactieve lezing over dit onderwerp voor uw bedrijf, instelling, team of club? 
Neem contact op